Home » Céntangbarang by Asikin Hidayat
Céntangbarang Asikin Hidayat

Céntangbarang

Asikin Hidayat

Published 2014
ISBN :
Paperback
128 pages
Enter answer

 About the Book 

Ieu buku ngamuat 12 judul carpon nu méméhna dimuat dina média citak. Réréana nu dicaritakeun dina carpon-carpon Asikin téh kahirupan sapopoé, tur bisa jadi kailhaman ku réalitas, najan aya di antarana nu beunang ngundeur tina carita-carita bihariMoreIeu buku ngamuat 12 judul carpon nu méméhna dimuat dina média citak. Réréana nu dicaritakeun dina carpon-carpon Asikin téh kahirupan sapopoé, tur bisa jadi kailhaman ku réalitas, najan aya di antarana nu beunang ngundeur tina carita-carita bihari kawas dina carpon Céntangbarang.Asikin henteu ngasongkeun téma-téma anyar, malah réa nu kungsi ditulis ku pangarang méméhna. Tapi da geus kitu galibna, perkara téma mah bisa jadi taya nu anyar. Téma cinta upamana, geus diasongkeun ku pangarang ti jaman buhun. Atuh mun ngeunteung kana pangalaman batin, da kitu-kitu kénéh deui, dina tungtung carita ukur ngasongkeung pirang-pirang rasa ka nu maca: bungah, sedih, kuciwa, kagagas, jsté. Tapi sawatara carpon Asikin ngasongkeun sawangan séjén dina medar jejer carita.http://kiblatbukusunda.blogspot.com/